1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego szkentla.pl prowadzonego przez ZION Tomasz Jarzębski.

1.2. Serwis internetowy szkentla.pl jest dostępny przez sieć Internet pod adresem szkentla.pl.

1.3. Korzystanie z serwisu internetowego szkentla.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.4. Właścicielem serwisu internetowego szkentla.pl, ulokowanego pod adresem szkentla.pl, jest ZION Tomasz Jarzębski, ul. Dłuskiego 6/16, 05-400 Otwock

  1. Korzystanie z serwisu internetowego

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego szkentla.pl zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących naruszać bezpieczeństwo serwisu internetowego szkentla.pl.

2.3. Wszelkie treści publikowane na serwisie internetowym szkentla.pl, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, filmy oraz komentarze, są chronione prawem autorskim i stanowią własność ZION Tomasz Jarzębski. Użytkownik nie może ich bez zgody właściciela serwisu kopiować, reprodukować ani udostępniać osobom trzecim.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczenia na serwisie internetowym szkentla.pl treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także treści propagujących przemoc, nienawiść lub nietolerancję.

2.5. ZION Tomasz Jarzębski nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników serwisu internetowego szkentla.pl.

  1. Odpowiedzialność

3.1. ZION Tomasz Jarzębski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego szkentla.pl.

3.2. ZION Tomasz Jarzębski zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed korzystaniem z serwisu internetowego szkentla.pl.

3.3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego szkentla.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na serwisie internetowym szkentla.pl.