Locja:

dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem danego akwenu oraz jego oznakowania nawigacyjnego, z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa żeglugi, w różnych warunkach pogodowych.