Podtytuł sekcji

Nasze usługi

Kurs jest prowadzony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale dla nas jest to minimum. Nauczymy Cię żeglować, abyś mógł samodzielnie realizować swoją pasję a nie tylko zdać egzamin. Zobacz więcej...
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej. Zobacz więcej...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtu żaglowego po akwenach całego świata. Zobacz więcej...

Know-how