Jest to zmiana kursu względem wiatru od kursu pełnego do kursu ostrego. Może być to zmiana od baksztagu do bajdewindu, a także zmiana od pełnego bajdewindu do ostrego bajdewindu. Podczas ostrzenia istotne jest, że najpierw wykonujemy ruch sterem „na wiatr”, a następnie dobieramy żagle. Jeżeli chcemy zrobić łagodny zakręt bez wytracania prędkości, możemy to robić „na raty”: najpierw ruch sterem – później żagle, ruch sterem i ponownie wybieramy żagle, itd. – aż do momentu uzyskania odpowiedniego kursu lub w sytuacji, kiedy dojdziemy do kąta granicznego.

Podczas wykonywania manewru ostrzenia, jacht zwiększa swój przechył, dlatego należy zwrócić uwagę na odpowiednią pracę balastem.

Komendy:

  • Sternik: Lewy / prawy foka szot wybieraj
  • Szotmen: Jest lewy / prawy foka szot wybieraj