Zwrot przez rufę jest manewrem wymagającym od sternika staranności. Jest to zwrot, w przeciwieństwie do zwrotu przez sztag, który może być wykonywany bardzo powoli. Wręcz wskazane jest, aby wykonać go bardzo starannie z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż niewłaściwe stosowanie zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 🙂

Definicja zwrotu przez rufę jest następująca: Jest to przejście linii wiatru rufą od baksztagu jednego halsu do baksztagu halsu drugiego.

Warunki niezbędne do wykonania manewru:

 1. jacht w kursie baksztag – wynika to z samej definicji zwrotu przez rufę
 2. miejsce na wykonanie zwrotu

Zwrot (po upewnieniu się, że warunki są spełnione) rozpoczynamy komendą Do zwrotu przez rufę wydaną przez sternika. CAŁA załoga biorąca czynny udział w prowadzeniu jachtu odpowiada: Jest do zwrotu przez rufę. Następnie sternik przesiada się na burtę zawietrzną, zwracając uwagę, by nie zmienić kursu. Potem wychyla lekko ster (max 5°) na stronę nawietrzną i wybiera szot grota tak, aby bom znalazł się w linii diametralnej jachtu (czyli wybrany najbardziej, jak się da). Zbliżając się do linii wiatru, wydaje komendy na oba szoty foka naraz, zaczynając od wybierania – Lewy foka szot wybieraj, Prawy foka szot luzuj. Osoby pracujące na szotach odpowiadają: osoba od lewego szota odpowiada Jest Lewy foka szot wybieraj, a osoba od prawego szota – Jest Prawy foka szot luzuj. Sternik w tym czasie koncentruje swoją uwagę na grocie i, jeżeli grot zapracuje na halsie przeciwnym, bez przytrzymania luzuje go do kursu baksztag. Kiedy jacht znajdzie się w baksztagu, należy zatrzymać cyrkulację jachtu.

Poprawnie wykonany zwrot przez rufę jest stosunkowo powolny i może zajmować dużo miejsca.

Można go podzielić na 4 elementy (rys. powyżej):

 1. baksztag -> komenda -> przesiadka
 2. lekkie wychylenie steru i szybkie zebranie grota
 3. komendy na foka
 4. wyluzowanie grota i zatrzymanie cyrkulacji.

Komendy:

 • Sternik: Do zwrotu przez rufę
 • Cała załoga: Jest do zwrotu przez rufę
 • Sternik: Lewy/prawy foka szot wybieraj, Prawy/lewy foka szot luzuj
 • Szotmen: Jest lewy / prawy foka szot wybieraj
 • Szotmen: Jest prawy / lewy foka szot luzuj

uwaga: Najpierw WYBIERAJ, a później LUZUJ.