Sternik Motorowodny

Zdałem/zdam egzamin co dalej

  1. Wchodzimy na stronę odpowiedniego związku i wypełniamy wniosek
  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz uiścić opłatę za wydanie dokumentu
  3. Po dokonaniu płatności na wniosek należy przylepić zdjęcie do wniosku.
  1. Wniosek ze zdjęciem
  2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie
  3. Potwierdzenie przelewu

wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa

  1. do skrzynki przyjdzie dokument