Jachtowy Sternik Morski

Zdałem/zdam egzamin co dalej wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do: Polski Związek Żeglarskial. ks. J. Poniatowskiego 1.00-691 Warszawa

Sternik Motorowodny

Zdałem/zdam egzamin co dalej wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ul. Nowogrodzka 40 00-691 Warszawa