Uprawnienia Motorowodne

Uprawnienia Sternik motorowodny

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, oraz po wodach morskich o długości kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych, oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.

Wymagania

1) ukończony 14. rok życia
2) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Motorowodny sternik morski

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Motorowodnego Sernika Morskiego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych, jedynym ograniczeniem jest 18m długość kadłuba na morzu.

Wymagania

1) ukończony 18. rok życia
2) dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Kapitan Motorowodny

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Kapitana Motorowodnego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych bez ograniczeń.

Wymagania

1) Trzeba posiadać patent motorowodnego sternika morskiego;
2) a po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego trzeba:

odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi,
w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,
oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Inne uprawnienia i licencje motorowodne

Zdałem egzamin co dalej

  1. Wchodzimy na stronę odpowiedniego związku i wypełniamy wniosek
  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz uiścić opłatę za wydanie dokumentu
  3. Po dokonaniu płatności na wniosek należy przylepić zdjęcie.
  1. Wniosek
  2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie
  3. Potwierdzenie przelewu

wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do:

Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1.
00-691 Warszawa

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40

00-691 Warszawa

  1. Jeżeli zaznaczyliście odbiór osobisty to jedziecie odebrać, a jeśli wybraliście przesyłkę to przyjdzie pocztą. Wczasach zarazy odbiór jest tylko za pomocą przesyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *