Uprawnienia Motorowodne

Uprawnienia Sternik motorowodny

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, oraz po wodach morskich o długości kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych, oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.

Wymagania

1) ukończony 14. rok życia
2) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Motorowodny sternik morski

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Motorowodnego Sernika Morskiego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych, jedynym ograniczeniem jest 18m długość kadłuba na morzu.

Wymagania

1) ukończony 18. rok życia
2) dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Kapitan Motorowodny

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Kapitana Motorowodnego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych bez ograniczeń.

Wymagania

1) Trzeba posiadać patent motorowodnego sternika morskiego;
2) a po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego trzeba:

odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi,
w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,
oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Inne uprawnienia i licencje motorowodne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.