Uprawnienia żeglarskie

Uprawnienia Żeglarza jachtowego

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania

1) ukończony 14 rok życia
2) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Jachtowego Sernika Morskiego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych z dowolnym silnikiem, jedynym ograniczeniem jest 18m długość kadłuba na morzu.

Wymagania

1) ukończony 18. rok życia
2) dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3) zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Kapitana Jachtowego

Uprawnienia

Osoba posiadająca patent Kapitana Jachtowego posiada uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych bez żadnych ograniczeń.

Wymagania

odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi,
w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,
oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.