Prawo:

system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Tak jak przy budowie jachtu uczymy się jak co się nazywa, abyśmy mogli się ze sobą komunikować, tak w prawie bardzo ważne jest rozumienie pojęć, dlatego bardzo ważne są ich definicje.
Do czego upoważnia patent żeglarski?
Uprawnienia: Żeglarza jachtowego, Jachtowego Sternika Morskiego, Kapitan Jachtowego
Inne uprawnienia i licencje motorowodne
Zdałem/zdam egzamin co dalej wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do: Polski Związek Żeglarskial. ks. J. Poniatowskiego 1.00-691 Warszawa
Zdałem/zdam egzamin co dalej wsadzacie w kopertę i wysyłacie albo zawozicie do: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ul. Nowogrodzka 40 00-691 Warszawa